Thursday, November 30, 2017

Stari most u Mostaru-Od izgradnje do rata


Prije izgradnje Starog mosta taj dio Neretve već je bio premošten. Ovaj most, i sam Mostar, prvi se put spominje u pismu jednog Dubrovčanina vijeću svog grada u kojem piše da je Vladislav Hercegović, sin hercega Stjepana, odmetnuo od oca i da mu je zauzeo Blagaj i 2 kule i most na Neretvi (et do castelli al ponte Neretua). Osmanlije su osvojile ovo područje 1466. i gradić pored mosta postao je sve veći i značajniji baš zbog njega.Ne zna se tačno kad je bio izgrađen ovaj prvi most, ali se zna da je služio sve do vladavine Mehmeda II Osvajača u 15. vijeku, kad je bio izgrađen novi. Ipak, ovaj novi također je bio lošeg kvaliteta. Ćatib Čelebi, osmanlijski zemljopisac iz 17. vijeka, napisao je da je most drveni, istrošen, na lancima, da se prilikom prelaza trese i da je premirao od straha prelazeći ga. Zato nije iznenađujuće da su građani Mostara zamolili sultana Sulejmana Veličanstvenog da izgradi novi kameni most.

Projekt mosta je bio dat mimaru Hajrudinu, istanbulskom arhitekti i učeniku čuvenog mimara Sinana. Prema legendi, Hajrudin je pobjegao iz Mostara dan prije no što su podizane skele, iz straha od Sulejmana Veličanstvenog, koji je prijetio da bi Hajrudin bio osuđen na smrt ako bi se luk mosta ikad raspao. Međutim, nema ni podatka da je Hajrudin ikad vidio svoj most. Umjesto Hajrudina, izvodač gradnje mosta bio je lokalni čovjek, Mehmed Karađoz.

Radovi su započeti 24. oktobra 1557. Za gradnju je bilo potrebno 456 blokova kamenja i 300.000 akči (tadašnji novac Osmanlijskog carstva). Kamen je bio čuveni tenelija, vjerovatno dobijen iz kamenoloma smještenog otprilike 5 km južno od grada. Radnici su uglavnom bili iz okoline Dubrovnika i iz kadiluka Popovo, koji su bili poznati tesari i kamenoresci. Radovi su završeni 9 godina kasnije, 1566. Treba napomenuti da je Mostar dobio ime po čuvarima lokalnog mosta, tj. mostarima. Sam most kroz historiju je bio zvan "Novi", "Sultana Sulejmana", "Veliki" i "Stari".

Rušenje u ratuRušenje Starog mosta počelo je dvadeset dana ranije, a intenzivirano je 8. novembra 1993. Gađan je s obližnjih visova Planinice i Stotine granatama velike razorne moći.

Granate su padale i na kule Taru i Halebinku koje su bile statički uteg mostu. Cijela jedna ulica s dućanima zvana Kujundžiluk potpuno je nestala. Granate su dva dana zaredom intenzivno rušile dio po dio mosta, da bi u 10.16 sati 9. novembra, nažalost, pokleknulo ovo remek-djelo mimara Hajrudina.


Obnova mosta


Obnova, koju su finansirali Turska, Hrvatska, Italija, Holandija, Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i Grad Mostar, započela je 2003, a prvi kamen u novi luk mosta ugradio je tadašnji zamjenik premijera Republike Turske Bulent Arinč.
Obnova je završena u julu 2004, a ceremonija svečanog otvorenja upriličena je 23. jula 2004.
Radove na obnovi uspješno je izvela turska firma ER-BU.
Stari most danas predstavlja simbol mira i pomirenja u svijetu. Godišnje ga posjeti nekoliko miliona turista iz svih dijelova svijeta.
Izvor: Wikipedia.org; .https://www.oslobodjenje.ba

No comments:

Post a Comment